Witaj na stronie startowej

Projekt WSPIERANIE KADR SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE EŁCKIM realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4  "Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty" w okresie od 1 października 2010 r. do 31 lipca 2011 r. Beneficjentem projektu jest Powiat Ełcki i Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Projekt skierowany jest do 70 nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodach związanych z: elektroniką, mechatroniką, informatyką, hotelarstwem, turystyką, drogownictwem, geodezją, logistyką oraz ochroną środowiska ze szkół zawodowych i placówek kształcenia zawodowego Powiatu ełckiego, w tym 14 nauczycieli powyżej 45 roku życia.

W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyli w szkoleniach modułowych:

Moduł 1 - Aktualizacja merytorycznej wiedzy zawodowej
Moduł 2 - ICT w dydaktyce technicznych przedmiotów zawodowych
Moduł 3 - ICT w dydaktyce pozostałych przedmiotów zawodowych
Moduł 4 - Język angielski metodą przyśpieszonego uczenia się Career English

 

Rekrutację przeprowadzi MODN w Ełku od 1-go października 2010 roku. Udział nauczycieli w Projekcie jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.