Start Artykuły Wiedza i nowoczesność w działaniu - Wyjazdy studyjne nauczycieli do Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A.
Wiedza i nowoczesność w działaniu - Wyjazdy studyjne nauczycieli do Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 kwietnia 2011 07:24

W ramach realizacji Projektu „Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim” realizowanego w obszarze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysokokwalifikowane kadry systemu oświaty”, w dniu 8 kwietnia 2011r. zorganizowany został wyjazd studyjny nauczycieli do Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A.

Po raz kolejny w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach studyjnych zorganizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
Tematyka zajęć, miejsce realizacji już na etapie przygotowań wywołały duże zainteresowanie uczestników. Biorąc pod uwagę obecną dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, trudno jest zaproponować interesujący temat, zwłaszcza nauczycielom określanym jako „zawodowcy”, gdzie każdy z nich jest specjalistą w swoim zawodzie. Okazuje się, że możemy być pozytywnie zaskakiwani, i to bardzo!

Przed wyjazdem studyjnym nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w seminarium  Pana dr hab. Henryka Wnorowskiego, który przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. Treści seminariujm znalazły odniesienie do każdej grupy zawodowej nauczycieli.

 

 

Podczas wyjazdu studyjnego nauczyciele zostali podzieleni na grupy według zawodów do których przydzielono przewodnika, specjalistę z zakresu odpowiedniego zawodu reprezentowanego przez grupę. Nauczyciele przez kilka godzin zapoznawali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Stworzona została niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie organizacji, funkcjonowania instytucji oraz umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, co możemy określić jako umiejętne kształtowanie rzeczywistości.A teraz trochę szczegółów, czego dowiedzieli się nauczyciele.
Nauczyciele przedmiotów ekonomiczno - handlowych: poznali cel, istotę, organizację przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej. Na przykładzie Przedsiębiorstwa „Polmos” w Białystok S.A. przedstawiony został proces przekształcania przedsiębiorstwa państwowego w przedsiębiorstwo kapitałowe.  Czynnikiem, który warunkuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego rozwój jest właściwa strategia działania. Opracowanie strategii poprzedzone zostało badaniami rynku, określane badaniami marketingowymi. Okazuje się, że w obecnych warunkach badania takie są niewystarczające, ze względu na zasięg geograficzny działania przedsiębiorstwa. Wymagane są działania pozwalające otrzymać informacje z rynku określanego jako globalny. Najważniejszą jest strategia rozwoju, która uwzględnia skalę działalności, zakres geograficzny działania przedsiębiorstwa oraz wybór odpowiedniego sektora w branży. W każdym sektorze opracowywana jest strategia konkurencji, czyli pozyskiwania klienta. Działania w tym zakresie są działaniami ciągłymi, dostarczają one informacji z rynku, a te pozwalają podejmować odpowiednie decyzje.
Działalność przedsiębiorstwa, według Pana profesora musi przynosić wymierne korzyści, które nie tylko pozwalają pokryć koszty działalności ale umożliwi także rozwój. Bowiem to nowocześnie zorganizowanie przedsiębiorstwa warunkuje jego funkcjonowanie. Efekty działania przedsiębiorstwa, to pozytywny wynik finansowy odzwierciedlony w wskaźnikach działalności. Działalność przedsiębiorstwa, jego efekty zostały przybliżone w czasie zwiedzania.

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i hotelarstwa oprócz zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, otrzymali informacje dotyczące postaw konsumenta. Kim jest konsument dzisiaj, jakie są jego oczekiwania w zakresie zaspokajania potrzeb. Dowiedzieli się, żę, oczekiwania te są zmienne, warunkowane celami jakie sobie konsument określa. Obecnie mamy sytuację w której występuje konsument indywidualny oraz tzw. konsument zbiorowy. Czynniki decydujące o popycie dóbr i usług, to przede wszystkim jakość i cena. Spełnienie tych oczekiwań wymaga ze strony przedsiębiorstw dostosowania się do potrzeb rynku. A to oznacza działania, które omówiono wcześniej.

Nauczyciele mechatroniki, elektroniki, technologii informacyjnej, zajęć praktycznych jako grupa zawodowa, kształtująca umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w wytwarzaniu dóbr i usług. Sposoby wytwarzania dóbr określane technologiami wymagają nowego podejścia. Zadaniem szkolnictwa zawodowego jest uwzględnienie nowych rozwiązań z zakresu elektroniki i informatyki. Procesy wytwarzania odbywają się niejednokrotnie bez udziału człowieka. Nie oznacza to, że odbywa się to samoistnie. Zmianie uległ przebieg procesu, w którym wykorzystuje się techniki wysokiej inteligencji i integracji. Wymaga to wiedzy z zakresu informatyki, elektroniki oraz znajomości przebiegu procesów. Wszystko to, spowodowane jest oczekiwaniami rynku, a tym samym oczekiwaniami klienta, co przekłada się na jakość i cenę.W trakcie zwiedzania przedsiębiorstwa nauczycieli mieli możliwość obserwacji, otrzymania informacji o wykorzystaniu wiedzy w procesie wytwórczym. Obserwacja oraz dyskusja bezpośrednio na stanowiskach pracy pozwalają spojrzeć na aspekt pracy nauczyciela i poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być absolwent szkoły zawodowej. Czy zadania szkoły pozwalają zaspokoić oczekiwania dzisiejszego rynku pracy, pracodawców.
W trakcie spotkania panowała bardzo dobra atmosfera, życzliwość, otwartość okazane przez Pana Prezesa oraz wszystkich pracowników, za które wszyscy uczestnicy przekazują serdeczne podziękowanie.

Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2011 08:25